• (1/3)
    ANSVARET: Siden 2008 har det vært kommunenes ansvar å sørge for veterinærvaktordninger. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Legevakt for kjæledyr legges ned

Staten trekker støtten til beredskap på kvelder og i helger.