Lekkasje ved Nordnes sjøbad

Brannvesenet må pumpe bort vannet.