Brøt seg inn i enebolig

Tyven hadde ikke tenkt på at politiet var nærmeste nabo.