Smilende skate

Bertine fisket denne lille skaten på garn.