Råkøyrer opp Skjervet

Knut Hestvik tek snarvegen forbi hårnålssvingane ved Skjervefossen i Granvin, og ligg eit halvår framfor skjema.