Truet med å brenne ned mottak

Asylsøkeren skal ha tatt opp en lighter og truet med å brenne ned mottaket.