Brann i Stadionsveien

Røyk fra kjelleren i bolighus.