— I utgangspunktet ser vi en tilstramming i arbeidsmarkedet med en kraftig reduksjon i utlyste stillinger både i 2013 og i år. Dette reflekteres fort i at det ikke lyses ut ferievikarer heller, sier Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør i Nav Hordaland.

En medvirkende faktor til at det ikke lyses ut flere feriestillinger, er også at bedriftene foretrekker i større grad å la ungdommer med deltidsjobb i virksomheten jobbe fullt om sommeren.

Sjekker havneavgiften

På Vågen i Bergen er René Dahle i full sving med å sjekke om besøkende båter har betalt havneavgift. Sommerjobben som kaibetjent er midt i blinken for 28-åringen.

All arbeidserfaring er gull verdt for ungdommer

Goran Scekic, rådgiver i YS

— Vi er fire sommervikarer her i år, som alle har vært her flere sesonger. Det er tydelig at folk trives i denne jobben, sier han.

Men det er ikke alle som er like heldige som de fire kaibetjentene. Hittil i år er det ifølge Nav lyst ut 30 prosent færre feriejobber i Hordaland. Det er også en like høy prosentsats reduksjon i antall utlyste vikariater.

Kanarifuglen i markedet

— Er det sommervikariatene som ryker først når bedrifter strammer inn?

— Når det butter imot for en bedrift, er det høyst sannsynlig at det vil gi seg utslag i færre vikarer. Næringsbarometeret som kom i mai, viser også at bedriftene har særdeles moderate forventninger om fremtidig inntjening og antall ansatte, sier Kverneland Bogsnes.

Ifølge Nav-direktøren er det spesielt innen barne- og ungdomsarbeid, og bygg og anlegg, stillingstilgangen er redusert.

— Førstnevnte kommer ned fra et høyt nivå og gjelder i hovedsak barnehage- og SFO-ansatte. Bygg og anlegg er interessant siden den er «kanarifuglen» i arbeidsmarkedet som ofte kjenner et skifte i arbeidsmarkedet først. Ellers er det en nokså bred nedgang i utlyste stillinger for de fleste yrker, sier hun.

Dette har du krav på

Rådgiver Goran Scekic i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har utarbeidet en oversikt (se tabell) over minstelønn for unge arbeidstakere, basert på tarifflønn.

— På mange arbeidsplasser er det tariffavtale som regulerer lønnen for de ansatte, og det er ut fra disse avtalene vi har regnet oss frem til hva vi mener sommervikarer bør ha krav på, sier Scekic.

Han understreker at det ikke finnes lovbestemt minimumslønn i Norge utover det som fremkommer på bakgrunn av tariffavtaler.

- Ikke mist motet

Scekic betrakter nedgangen i utlyste feriejobber som dramatisk, men maner unge jobbsøkere til å holde motet oppe.

— Det er viktig for dem som ennå ikke har fått seg en jobb i sommer, å fortsette å søke på stillinger og kanskje prøve å være litt kreative i forhold til å utnytte nettverket man har.

YS-rådgiveren fremhever enda et poeng:

— Selv om man ikke greier å komme seg inn i den bransjen som kanskje passer til utdanningen eller man selv vil inn i, så er arbeidserfaringen gull verdt uansett. Å kunne vise til erfaring fra forskjellige yrker, kan også være en berikelse for CV-en og komme til gode senere i livet, sier han.

Fornøyd med timelønnen

Kaibetjent René Dahle i Vågen er fornøyd med en timelønn på 145 kroner.

— Det er en helt grei lønn.

Jobben blant båtturistene langs sentrumskaiene varer fra april til september.

— Jeg liker variasjonen i arbeidet. Noen dager har vi korte vakter, andre dager lengre. Helt ok at det ikke er en ni til fire-jobb.

Vakten hans begynner med å skrive ut en oversikt fra betalingsautomaten over hvor mange båter som har betalt avgift.

Dahle ser opp fra lappen og tar et overblikk over fritidsbåtene som ligger i havnen.

— Det ser ut til at de fleste har betalt i dag. Da blir det en rolig vakt på meg.

NETT_Sommervikarer.jpg