På Facebook organiserer unge voksne pirattaxikjøring med en svart timelønn på 400 kroner. Politiet sier at overvåking på sosiale medier ikke prioriteres.

I omegnskommunene til Bergen finner man blant annet en egen gruppe for Askøy med over 700 medlemmer og en for Nordhordland over 1700 medlemmer. Flere av personene som benytter seg av gruppene som arrangerer «kompiskjøring» forteller til BT at gruppen brukes til både å organisere gratis kjøring blant venner, men at også en stor del av medlemmene kjører personer mot betaling.

2000 kroner

Gruppemedlemmene BT har vært i kontakt med, hevder at man fort kan tjene 2000 kroner på en helg som privattaxisjåfør. En helgs kjøring varer omkring fem timer, tilsvarende en timelønn på 400 kroner.

De fleste sier de er klar over at praksisen er ulovlig.

Tar sjansen

Ingen BT har snakket med kjenner til noen i sin vennekrets eller i facebook-gruppene som er blitt oppdaget av politiet, og samtlige vurderer muligheten for å bli tatt som så liten at de «tar sjansen». Pirattaxikjøring er et brudd på Yrkestransportloven og bøtelegges med 8000 kroner for første gangs overtredelse.

De aller fleste slipper unna med inntekten det svarte arbeidet genererer. I fjor hadde man 23 tilfeller hvor personer enten ble anmeldt eller bøtelagt for pirattaxivirksomhet. Hittil i år har det vært åtte tilfeller.

Politiet: Liten eller ingen oversikt

BT skrev søndag at politiet i et brev til Politidirektoratet innrømmer at det de siste årene har vært en jevn økning i pirattaxikjøringen i Bergen. I samme brev innrømmer de også manglende kunnskap om hvordan sosiale medier brukes til å tilrettelegge for den: «Når det gjelder organisering av slik virksomhet gjennom sosiale medier, har vi liten eller ingen erfaring/oversikt,» står det i brevet.

Jan Valeur, direktør i Bergen Taxi, er ikke fornøyd med at politiet ikke har oversikt på sosiale medier.

— De må skaffe seg oversikt. Å avdekke at slik kobling foregår er jo relativt lett, det kan jo hvem som helst gjøre, sa han til BT i søndagens avis.

Politioverbetjent Øystein Frotaule ved Bergen sentrum politistasjon sier at politiet hittil ikke har prioritert en overvåking av sosiale medier.

— Jeg stiller ikke spørsmålstegn ved det Valeur sier. Men vi har ikke politiansatte som kan sitte og overvåke sosiale medier. Hittil har vi i hvert fall ikke hatt det, det kan kanskje bli aktuelt i fremtiden.

Organisert, svart arbeid

Kommunikasjonsdirektør i Norges Taxiforbund, Atle Hagtun, har lite til overs for virksomheten:

—  En ting er kompiskjøring, men en gruppe med 5000 medlemmer er noe helt annet. Det er ikke kompiskjøring, det er organisert svart arbeid, sier han.

- Ikke straffbart

Politiinspektør og politijurist, Rune Malt, ved Bergen sentrum politistasjon, sier at gruppeaktiviteten på Facebook ikke er straffbar i seg selv.

— Det å planlegge en forseelse er ikke straffbart. Vi er avhengige av å bevise at handlingen faktisk skjer. Det er ressurskrevende, sier han.

— Så er det jo et spørsmål hva som foregår i disse gruppene. Piratkjøring blir først ulovlig når det skjer mot vederlag. Dersom man retter tilbud om persontransport mot vederlag til allmennheten på offentlig plass, er det nok at det gjennomføres én transport. Hvorvidt gruppene på Facebook vil inngå i definisjonen «offentlig plass» er et interessant spørsmål. Likeså spørsmålet om dem som administrerer disse gruppene medvirker til andres piratkjøring.