Juryen har fått i oppdrag å kåre de ti mektigste i Bergen. For å havne på listen har kravet vært at en må bo og virke i bergensområdet. Juryen har brukt Gudmund Hernes’ maktdefinisjon: «En aktør har makt over andre i den utstrekning vedkommende kontrollerer noe disse er interessert i». I sin vurdering har juryen også vektlagt hvordan personene bruker makten sin. Kåringen er basert på verv, posisjoner og en rekke innspill fra sentrale personer i politikk og nærings— og samfunnsliv. BTs journalister har bistått juryen i innhenting av bakgrunnsinformasjon.

Benedicte Schilbred Fasmer (48) ble nylig utnevnt til ny sjef for DNB på Vestlandet. Siviløkonomen går fra lederstilling i Argentum, og har tidligere jobbet både i Citibank, Sparebanken Vest og Rieber & Søn. Fasmer er styreleder for Oslo Børs, styremedlem i Norwegian og den eneste i maktjuryen som var med for ti år siden.

Torstein Dahle (67) Var leder for partiet Rødt fra stiftelsen i 2007 til 2010. Før det var han leder for forgjengeren Rød Valgallianse fra 2003. Dahle er utdannet siviløkonom, og har i en årrekke representert RV/Rødt i bystyret og fylkestinget. Han arbeider som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (64) har vært forsvarsminister og helse- og omsorgsminister (2005-2013) for Arbeiderpartiet. Hun var lenge aktiv i bergenspolitikken og har vært både ordfører og byrådsleder. Hun jobber nå som rådgiver og partner i det nordiske rådgivingsselskapet Rud Pedersen.

Bjørn Laastad (54) er sivilingeniør og direktør for den store Valemon-utbyggingen i Statoil. Han har vært nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen, har tidligere vært hovedstyremedlem i fagforeningen Tekna, styremedlem i VilVite og KODE i Bergen. Er nå styremedlem i Festspillene og sitter i representantskapet for Ap i byen.