De to ordførerne fikk høre helt forskjellige virkelighetsbeskrivelser da politikere, forskere og politifolk kom sammen for å diskutere politianalysen i Bergen i går.

Spesialrådgiver Yngve Carlsson i KS lovet å spandere øl på den som kunne peke på en mer ensidig offentlig utredning. Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland, derimot, mener forslaget vil frigjøre politikraft slik at også folk i distriktene får bedre tjenester fra lovens håndhevere.

— Stor uro

I salen satt ordfører Kjetil Hestad fra Tysnes og lurte på om deltakerne befant seg på samme planet.

KRITISK: Ordfører i Tysnes Kjetil Hestad er svært kritisk til den nye politireformen.
Odd Mehus

— På den ene siden har du politimesteren som sier folk vil få et bedre tilbud. På den andre siden har du forskere som advarer sterkt mot at politiet mister kontakten med publikum. Det er ganske utrolig å høre hvor forskjellig de oppfatter den samme utredningen, sier han.

Regjeringen kan uansett ikke ignorere 150 ordførere som protesterer mot å legge ned lensmannskontorer, mener han.

— Det er stor uro i distriktsnorge over hva slags politi vi skal få. Når så mange ordførere sier at denne modellen vil vi ikke ha, så kan ikke regjeringen hoppe bukk over dem, sier han.

— Hvorfor er det så ille å miste lensmannskontoret hvis politiet får flere ressurser til å være ute på veien og patruljere der folk bor?

— Jeg er ikke så opptatt av selve kontoret, jeg er opptatt av nærpolitiet, forebygging, og at politiet skal kjenne innbyggerne. Det er ikke lett å oppnå det når politiet hele tiden skal være ute på veien, sier han.

Krever synlighet

Heller ikke Ullensvang-ordfører Solfrid Borge er spesielt opptatt av selve lensmannskontoret.

— Det er lenge siden vi mistet lensmannskontoret hos oss. Det er ikke det vi etterlyser nå. Det vi krever er et nært og synlig politi. I dag er responstiden for lang og kapasiteten for dårlig, for eksempel ved ulykker. Folk er bekymret over at bemanningen er redusert de siste årene, sier Borge.

BESTEMMER: Justisminister Anders Anundsen og statssekretær Andrè Kolve deltok på konferansen.

Det var Politiets fellesforbund i Hordaland som samlet politikere og fagfolk til konferansen, der professor Paul Larsson på Politihøgskolen og Yngve Carlsson i KS markerte seg som de skarpeste kritikerne av utredningen.

— Den er utrolig ensidig, og det er åpenbart at utvalget har konkludert på forhånd. Så stabler man opp argumenter uten noen motforestillinger. Viktige positive trekk ved dagens virkelighet blir utelatt, slik at enhver strukturreform fremstår som en forbedring. Det utrykningsbaserte politiet blir løftet frem, på bekostning av forebyggende arbeid, sa Carlsson.

- Svakest på forebygging

Også lederen av justiskomiteen, Hadia Tajik (Ap), mener politianalysen er svakest på forebygging.

— Utredningen er et godt utgangspunkt, men alene er den ikke tilstrekkelig på noen måte. Det har kommet en rekke høringssvar som nyanserer den på en god måte, sier Tajik.

Hun stiller tre krav til den forestående reformen.

— Antall politidistrikter og lensmannskontorer er viktig, men ikke det viktigste. Det viktigste er at politiet får frigjort ressurser til lokal tilstedeværelse, at aksjonsberedskapen blir bedre, og at det forebyggende arbeidet ikke kommer i skyggen.

På vei hjem til Tysnes er ordfører Hestad i det minste glad for at statsråden lyttet til argumentene.

— Jeg oppfatter ham som lydhør, og er glad for at han vil spille på lag med kommunene. Han lovet at nærpolitiet skal ivaretas, sier Hestad.