Tid for helsesjekk

Sigrid Eskeland Schütz: Pasienten er ikkje så frisk som vi likar å tru.