Kvar femte bur rasutsett

Nesten 20.000 innbyggjar i Sogn og Fjordane bur i område som i verste fall kan bli råka av ras.