Letta over fredingsvedtak

Riksantikvaren fredar Odda Smelteverk.