• (1/2)
    REVET: Minst 200 meter av smijernsgjerdene fra 1885 er allerede revet langs Thormøhlensgate på Møhlenpris. Videre riving er nå stoppet av Fylkeskonservatoren. FOTO: ODD E. NERBØ

Kommunen rev kulturminne

Bergen kommune rev verneverdige smijernsgjerder fra 1885. Nå har Fylkeskonservatoren stoppet rivingen.