• (1/2)
    RYKKET UT: Politiet måtte rykke ut til Forex bank for å fjerne tre menn som ikke ville forlate banken. FOTO: Astrid Øvre Helland

Nektet å forlate bank

Tre menn nektet å forlate Forex bank da den stengte, poltiet måtte rykke ut for å få dem til å fjerne seg.