- Enhver fødsel som ender med alvorlige skader, som dette barnet fikk, eller der barnet dør, vil skape engstelse hos de gravide. Vi ønsker å være et trygt og godt sted å føde — og det er vi. Men denne familien fikk ikke den riktige hjelpen på det riktige tidspunktet, hvilket vi beklager, sier konstituert klinikkdirektør ved KK, Susanne Albrechtsen.

I etterkant av denne saken og en tilsynsrapport fra fylkeslegen i Hordaland har KK kurset sine ansatte på å kommunisere klart og tydelig. I tilsynsrapporten om KK konkluderte fylkeslegen med at kvinnene ikke blir hørt, at terskelen for keisersnitt har vært for høy og at ledelsen er for lite lydhør.

- Denne saken og tilsynet i 2013 var med på å forsterke behovet for trening i klar og tydelig kommunikasjon. Det var nødvendig å få til noe, sier Albrechtsen.

Saken har ikke ført til endringer i metodebøkene til legene ved KK.

- Har bakvakten fått en lavere terskel for å komme til fødestuen?

- Den terskelen er allerede lav. Denne saken er ikke representativ for slik som det vanligvis er. Helsetilsynet har beskrevet scenariet som utspilte seg, der legen ikke tok innover seg at situasjonen endret seg underveis. Det var flere situasjoner hvor legene kunne ha handlet annerledes, sier Albrechtsen.