To av mennene ble ilagt ubetingede fengselsstraffer på 60 og 36 dager, mens tredjemann fikk en betinget dom på 21 dagers fengsel, melder TV 2.

Etter at to biler ble totalskadd i en ulykke i tunnelen i oktober 2012 fattet politiet mistanke om at sjåførene hadde holdt svært høy fart.— Det var kaotisk og uoversiktlig da vi kom frem, med sirener og lys, i tillegg til publikum og skadde på ulykkesstedet,sa innsatsleder Rune Vedeler til BT etter ulykken.

To av sjåførene ble sendt til sykehus. Ved innleggelse ble de to betegnet som kritisk skadd, men det ble senere konstatert at de bare hadde lettere skader.

145,9 kilometer i timen

Nettopp farten ble et hovedtema i Bergen tingrett, og aktoratet la fram målinger fra et tellepunkt som ligger ved innkjøringen til tunnelen.

Vegvesenet har omkring tusen slike punkter, som registrerer trafikken på stedet, inkludert hastigheten på alle biler som passerer.

Mens mennene i 20-årene forklarte at de lå på - eller rett over fartsgrensen, viste et av tellepunktene at tre biler rett før ulykketidspunktet hadde passert i 60-sonen med hastigheter på 145,9, 146,5 og 138,7 km/t.

— Målingene fra tellepunktet har vært et viktig bevis. Samtidig har de vært en del av en rekke bevis i saken som belyser farten, sier aktor, politiadvokat Kristine Knutsen-Bergen til kanalen.

Aksepterte målingene

Selv om det ikke tas bilde og bilene ikke identifiseres ved målepunktet, aksepterte retten at målingene som ble lagt fram, gjaldt de to aktuelle bilene.

Politiet gjenomførte kontrollmålinger med laser i desember 2012, og fant at avviket fra punktmålerne var opp til 3 kilometer i timen.

«Selv om disse målingene er ble foretatt nærmere to måneder etter de tiltaltes kjøringer, finner retten ikke at det er noe tvil om målingene, verken med hensyn til tidspunkt eller målt hastighet, utover den forskjell som er målt med laser. (...) På bakgrunn av bevisførselen er retten ikke i tvil om at de tre bilene i venstre felt er de tre tiltaltes biler», står det i dommen.

Kontroversielt bevis

— Vi registrerer at mesteparten av vurderingene som er foretatt av retten er i samsvar med bevisvurderingen til påtalemyndigheten, så vi er fornøyde med dommen, sier politiadvokaten.

Minst én av de dømte mennene er mindre fornøyd med rettens konklusjon.

— Vi mener disse målingene ikke stemmer. Tellepunktene brukes til trafikkovervåking og er ikke ment å skulle måle fart på enkelte biler og danne grunnlag som bevis i en straffesak, sier advokat Einar Råen, som representerer mannen som fikk strengest straff.

- Ikke nøyaktig

Han mener det problematisk for rettssikkerheten at retten aksepterte tellepunktene som bevis i saken.

— Jeg følger rettens resonnement om at det kan være sannsynlig at det er disse tre bilene som er registrert. Men man kan for eksempel ikke vite hvilken registrering som gjelder hvilken av bilene. Det er ikke tilstrekkelig bevis for å pålegge straffeansvar, da skal man være sikker. Det er ikke nok å finne det sannsynlig, sier Råen.

Han bestrider også riktigheten av tidspunktet for målingen, og nøyaktigheten av fartsmålingen.

— Det ene vitnet som er en del av påtalemyndigheten sin bevisrekke ga en vitneforklaring om at hun kjørte inn i tunnellen i 80 kilometer i timen. Så er det registrert at hun har kjørt i 70, sier han.

Råens klient har gitt uttrykk for at han vil anke saken til lagmannsretten.