• RYKKET UT: Både politi, helsepersonell og NAF var raskt på pletten. FOTO: ALICE BRATSHAUG

Kjedekollisjon i Hardangerveien

Ingen ble alvorlig skadet.