Kjempet for jøders rettigheter

«Hvad have vi gjort Eder, Normænd, at I afskye os, som vare vi befængte med Pest!»

MOTANGREP: I desember 1814 sto et innlegg i avisen De bergenske Adressecontoirs Efterretninger der innsenderne mente at handelsmenn (underforstått Edvard Hambro og Heinrich Glogau) hadde klart å slå seg opp som «døpte jøder». Noen dager senere svarer Glogau bl.a. med utsagn (se faksimilen) som «indgroede Fordomme, blandede med Avind, Ondskab og Bagvaskelse». Faksimile fra avisen De bergenske Adressecontoirs Efterretninger/Nasjonalbiblioteket
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Det skrev den tidligere jøden Heinrich Glogau i tidsskriftet «Den norske Tilskuer» i 1817, der eidsvollsmannen Christian Magnus Falsen var redaktør. I løpet av vinteren 1814/1815 opplevde Bergen flere utvisningssaker mot mistenkte jøder, blant annet en som jobbet hos handelsmannen Glogau i Bergen.

Heinrich Glogau var sannsynligvis den første som offentlig tok opp kampen mot jødeparagrafen. Han kom til Bergen som jøde fra Hamburg i 1812 for å være handelsbetjent hos den tidligere jøden Edvard Hambro. Året etter konverterte han til kristendommen og tok borgerskap som handelsmann. Allerede før han konverterte, skrev han brev til biskop Johan Nordahl Brun og takket ham for hans velvilje overfor jøder. Da det ble trykket et antijødisk innlegg i avisen på slutten av 1814, rykket han ut med motinnlegg. Han forklarte antijødiske holdninger som «indgroede Fordomme, blandede med Avind, Ondskab og Bagvaskelse».

Utvisningssakene senere samme vinteren må også ha gjort et stort inntrykk. Han hadde som sagt en av de utviste i sin tjeneste, og ble også forhørt flere ganger. I 1817, da tidsskriftet «Den norske Tilskuer» var etablert i Bergen, spurte han hvem han skulle beskjemmes av, sine foreldre eller Grunnloven. Glogau utfordret redaktøren til å forklare hvorfor jødeparagrafen var nødvendig. Han stilte blant annet Falsen et retorisk spørsmål om hva han ville gjort om en rettskaffen jøde spurte ham: «Slaaer op i Eders Aarbøger; naar eller hvormed have vi fornærmet Eder? Seer Eder om; hvor er, i den hele bekjendte Verden, en Stat, der kan fremvise en saadan Lov?» Glogau var ikke fornøyd med svaret han fikk fra Falsen og ga uttrykk for at behandlingen av jøder i Norge var i strid med «en reen kristelig-evangelisk Troes Aand».

Da jøden Michael Jonas ufrivillig kom til Bergen i slutten samme år, henvendte myndighetene seg til Glogau. Kunne han tenke seg å betale for utvisningen? Det kunne ikke Glogau, men han ga Jonas penger til opphold den korte tiden han var her.

Heinrich Nordahl Glogau, som ble hans kristne navn, døde i 1821 bare 35 år gammel, og ble begravd på Domkirkegården i Bergen.

Publisert: