• FORVIRRET: Erik Blindheim Andersen i den ene enden av Beverveien. Her er stavemåten på skiltet feil etter siste vedtak. For det skal hete veg hvis veien eksisterte i Fana før 1998.

Ingenting i veien med vegskiltene

Bor Erik Blindheim Andersen i Beverveien eller Bevervegen?