• PÅ AVVEGAR: Utan å vere klar over det, har den amerikanske leverandøren GE Healthcare System ulovleg henta data frå norske sjukehus og klinikkar. - I det vesentlege gjeld opplysningane personnummer og type undersøking, opplyser avdelingsdirektør Helge Veum i Datatilsynet. ARKIV: DAG W. GRUNDSETH

65.000 norske pasientar ramma av datatabbe i USA

Utan at nokon oppdaga det, vart personopplysningar om inntil 65.000 pasientar i Helse Vest-området lagra på ein server i USA. Pasientane får truleg aldri vite at dei var ramma av datatabben.