• SNUSSKADER: Bildet viser fortykket tannkjøtt (hyperkeratinisert). Det er mest tydelig på den siden han legger snusen. Skifter man «snusside», vil man selvsagt få en vevsforandring på begge sider, men ikke fullt så uttalt. Vi ser også at tannkjøttet har trukket seg ganske mye tilbake på hjørnetannen. Det vil aldri vokse ned igjen av seg selv. FOTO: INGER-LISE MATHIESEN

Syre og snus den nye tannpinen

Slike tenner møter tannlegene stadig oftere.