• AVTALE: Geir Lægreid, administrerande direktør i Aleris Omsorg og ordførar Helge André Njåstad med avtalen som seier at Aleris skal ta hand om all pleie og omsorg i Austevoll. FOTO: AUSTEVOLL KOMMUNE

Privatiserer alt saman

Austevoll overlet eldreomsorgen til privat selskap.