• (1/13)
    GRAVLEGGES: Klokken 14.00 gravlegges Dave Gardien og hans ti år gamle datter Anja. De to døde i ulykken på Stord i slutten av februar. FOTO: Tor Høvik

Trafikken stoppet for Anja og Dave

Samtidig som begravelsen er i Nederland, aksjonerer norske yrkessjåfører til minne om Dave og datteren Anja - og i protest om standarden og vedlikeholdet av norske veier.