Tore Andersens barnehagekupp

For to år siden eide Tore Andersen fem barnehager i Bergen. Nå eier han 28. Tilbake ligger en 65 år gammel stiftelse i ruiner.

ENEEIER: Tore Andersen har sikret seg alle barnehagene til stiftelsen Vappus. Han er nå største private barnehageeier i Bergen.
 • Krister Clausen Hoaas
 • Anders Haga
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Frem til april 2011 var den ideelle stiftelsen Vappusbarnehagene Bergens største private barnehageeier, med sine 23 barnehager og 1250 plasser.

Regnbuen Barnehager, heleid av eiendomsutvikler Tore Andersen, hadde fem barnehager og 750 plasser. I dag er de to selskapene fusjonert i Kidsa barnehager.

Stiftelsen sitter igjen med en aksjepost i det nye selskapet på tre prosent. Andersen eier 1070 av 110 4aksjer. Hvordan klarte han det?

KLIKK HER FOR Å SE HVORDAN TORE ANDERSEN OVERTOK BARNEHAGENE (PDF-FORMAT)

Historien starter i 1947 når den ideelle "Stiftelsen husmødrenes barnehager i Bergen" etableres. Bak opprettelsen står «Hjemmenes Vel» og Bergen og «Midthordland krets av Norsk Husmorforbund». Stiftelsen skulle etablere barnehager, i hovedsak små korttidsbarnehager.

I 2010 er navnet endret til Stiftelsen Vappus, og er blitt største private barnehageaktør i Bergen.

Dårlig økonomi

Vappus er størst, men står på leirgrunn. Barnehagekjempen vakler. Dyre pensjonsordninger tynger økonomien. Byrådets kutt i overføringer til barnehagene i 2009 og 2010 forsterker krisen.

Tidlig i 2010 melder en annen stor barnehageaktør seg for den gamle husmorstiftelsen.

Regnbuen barnehager med eiendomsutvikler Tore Andersen i spissen, har i løpet av få år blitt en stor, kommersiell barnehageaktør i Bergen med rundt 750 barnehageplasser fordelt på fem store barnehager. Andersen vil bli større og ønsker samarbeid med stiftelsen.

I mai tyder prognosene på et underskudd på 7-8 millioner kroner. Styret bestemmer seg for å kutte 4,5 millioner i budsjettet. På dette tidspunktet er ikke stiftelsen sikker på om de har penger til drift ut året.

Styret ser ikke andre muligheter enn å starte samtaler, selv om de er betenkte. To helt ulike kulturer må finne sammen: En basert på ideell drift, én på kommersiell.

—  Stiftelsen Vappus har ikke lenger mulighet til alene å drive videre på lang sikt med den kvaliteten som deres barn og våre ansatte fortjener, skriver daglig leder Cathrine Haugen i et brev til foreldrene i barnehagene i september 2010.

Lover flere ting

I forhandlingene kommer Regnbuen med flere lovnader:

 • Ingen skal miste jobben
 • Kvaliteten skal ikke senkes
 • Vappus-navnet skal videreføres
  Styret i stiftelsen overbevises nok til å gå videre. En intensjonsavtale er på plass sommeren 2010, våren etter går de sammen i et nytt selskap, som Regnbuen og Vappus eier sammen.
Les også

Vedgår løftebrudd

- Vi trenger noen lokomotiv som kan gå foran på kvalitet og utvikling, sier daværende barnehagebyråd Filip Rygg (KrF) til BT.Når to selskaper skal forenes, må verdivurdering gjennomføres. Vappus er i hardt økonomisk vær, Regnbuen økonomisk solid. Regnbuen ender opp med 80 prosents eierandel. Etter sammenslåingen sitter Tore Andersen i realiteten med all makt.

Med sikkerhet fra Regnbuen kan det nye selskapet ta opp lån på nesten 50 millioner kroner. Dette gjør at de kan kjøpe seg fri fra pensjonsforpliktelsene. Lånene fordeles på det nye selskapet og stiftelsen. Regnbuen holdes utenfor.

Løftebrudd

Før sommeren legges et eget budsjett for Vappus-barnehagene frem for styret. Prognosene viser et underskudd i underkant av ti millioner kroner.

- Vi hadde ikke penger til dopapir eller tegnestifter på slutten. Regnbuen lovet at det skulle komme penger, sier en av kildene BT har snakket med.

Men mer penger fra Regnbuen kommer ikke. Vappusbarnehagene må i stedet gjennom nok en hestekur. Det kuttes i vikarbruk og reduseres i bemanning, arealet utnyttes til det maksimale og «treårstrikset» gjennomføres. Toåringer flyttes opp på storbarnsavdelinger, slik at nye barn kan tas inn i småbarnsavdelingene. Det gir god økonomisk uttelling.

—  Vår barnehageeier sier at tilskuddsordningen er så dårlig at vi tvinges til å gjøre det på denne måten, sier Elin Vik, styrer i Vappus Ladegården til BT. Sammen med seks andre styrere i Vappus-barnehager står hun frem.

Deretter legges lønns- og regnskapsavdelingen til Vappus ned. Alle de ansatte må gå, stikk i strid med løftene. I et brev til de ansatte like før jul 2011, underskrevet Tore Andersen og Trine Samuelsberg, styreleder i Vappus, fortelles det om en stram økonomi: «For barnehagene har dette gitt seg utslag som strenge kutt i budsjettet dette året», skriver de.

Kuttiltakene, som stiftelsen i alle år har vegret seg for å gjennomføre, virker. Trenden snus. Bare et halvt år etter at barnehagene styrte mot underskudd, driver de i pluss.

Punktum finale

Mandag 4. februar 2013 er det fest i de 28 barnehagene til Regnbuen og Vappus. Ved årsskiftet har barnehagene fusjonert til én organisasjon. Med brask, bram og ballonger presenteres organisasjonens nye navn: Kidsa barnehager. Navneendringen blir det siste løftet fra forhandlingene som brytes.

- Det gikk vel ikke akkurat som forventet kan man si. Men slik er det når man går inn i en allianse med proffe forretningsfolk, sier et tidligere styremedlem i Vappus.

I forbindelse med fusjonen er selskapene på ny vektet mot hverandre, med enda klarere utfall i favør Regnbuen og Tore Andersen. Han eier nå 97 prosent, 1070 av 1104 aksjer. Stiftelsen Vappus sitter igjen med 34 aksjer, eller vel tre prosent.

Les også

Nekter å snakke

Barnehagene går allerede med overskudd og om åtte år kan lånet på nesten 50 millioner være nedbetalt. Pengene som i dag går til lånebetjening vil gå rett på bunnlinjen. I tillegg har Tore Andersen skaffet seg en eiendomsmasse med anslått verdi på 150 millioner kroner.BT har kontaktet Stig-Are Mauland og Cathrine Haugen, daglige ledere for henholdsvis Regnbuen og Vappus da avtalen kom på plass. Vi har også kontaktet Unni Utvik som var styreleder for Vappus da sammenslåingen fant sted. Ingen av dem vil uttale seg om saken.

Publisert
BT anbefaler

Ansatt mistenkt for seksuell relasjon til barne­verns­barn. Ledelsen ville ikke anmelde.

– Ikke forsvarlig håndtering, mener Statsforvalteren.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

 1. NTB: Regjeringen forbereder store lettelser i korona­tiltakene

 2. – Vi kan godt løsne opp nå

 3. Mann tiltalt for voldtekt

 4. Retten mener hun burde blitt hørt: – En knusende dom

 5. – Hadde blitt dyrt å betale

 6. Her kommer kjempebølgene