Krasjet i feilparkert lastebil

En lastebil har parkert for nært bybaneskinnene.