• Denne saken er ikke politisk avsluttet, sier nestleder i Ap, Helga Pedersen, etter justisministerens runde om asylbarna i Stortinget.

Hun var den eneste av de parlamentariske lederne som ikke ga Anders Anundsen (Frp) kred for sin raske beklagelse fra Stortingets talerstol i går.

— Jeg tar beklagelsen til etterretning, sa Ap-toppen og ville ikke gå lenger enn det.

I Vandrehallen etterpå understreket hun at dette er en sak vi ikke aner konsekvensene av.

— Det er statsrådens ansvar til enhver tid å sørge for at de underliggende etatene følger opp den politikken som er vedtatt. Denne saken har pågått lenge, det er ikke noe som har oppstått spontant i dag. Vi må nå avvente mer informasjon om hva som egentlig har foregått, sier Pedersen.

Snart på plass

Justisministeren sa på sin side at han nå håper det kan bli fortgang i forhandlingene med Venstre og KrF om endelig avklaring på saken om asylbarna.

— Vi er nok langt på vei enige, både om veien og om målet, men det kom en del ny informasjon under høringen som vi må ta med, sier statsråden.

— Når snakker vi om en ny avtale, i år, i 2015 eller i 2016?

— Så fort som mulig, mer presis kan jeg ikke være, svarer Anundsen.

Følelse av sinne

Venstre-leder Trine Skei Grande håper denne saken får justisministeren til å få opp farten, for hun mener det haster svært med et nytt regelverk.

— Det var mer en følelse av sinne og dårlig samvittighet overfor asylbarna, enn et politisk engasjert som drev meg på talerstolen i dag, sier Grande.

Det var hun og KrF-leder Knut Arild Hareide som fikk Stortingets presidentskap til å innkalle justisministeren ved slutten av det ordinære møtet tirsdag.

Stortingets forretningsorden åpner for slikt i spesielle hastesaker.

— Dette var en slik hastesak, der jeg er oppriktig sint og skuffet. Det viser seg altså å være rett, det mange Venstre-folk rundt i landet har varslet inntil oss: Fortsatt foregår det utsendelse av lengeværende barn, stikk i strid med det vi er blitt enige om, og hva regjeringen opplyser om i Stortinget.

Skei Grande var sint lenge etter møtet i Stortinget var ferdig. Hareide på din side var godt fornøyd med måten justisministeren taklet saken.

— Jeg har vel aldri i min tid opplevd et statsråd som til de grader beklager, raskt og direkte, fra Stortingets talerstol.