Skal ta ruspåvirkede bilister

Politiet er mannsterke på veiene i Hordaland de neste ukene for å fange ruspåvirkede bilister.