Vi har kontaktet dem som kunne gitt Cathrine en bedre barndom

Cathrine vokste opp i et hjem med rus og manglende omsorg. Hvorfor sa ingen ifra?