• VURDERER SØKSMÅL: - Helse- og sosialsjefen var den vaksne. Kvifor kontakta han ikkje mamma og pappa? Dette var ei altfor alvorleg sak til å la ei 14 år gammal jente styra, seier kvinna i dag. Ho har kontakta advokat for å vurdera erstatningssøksmål mot hordalandskommunen. FOTO: EIRIK BREKKE

Marerittet kom tilbake etter 30 år

14 år gammal skal ho ha blitt valdteken av ein gutegjeng. Kommunen varsla aldri foreldra – før hendinga brått blei spreidd på bygda 30 år seinare.