• GRESK FOR GOD: Agathon Smith-Giske er en av seks i Norge med sitt fornavn. Nå er han godt fornøyd med det unike navnet, men i barnehagen hendte det han kalte seg Elias eller Christian, forteller foreldrene Siri og Stein Henrik Smith-Giske. FOTO: ODD MEHUS

Navnevalget avslører deg

Interesser, sosial bakgrunn og hva du tenker om ditt barns fremtid, kan leses ut av hvilket navn du velger, sier forsker. Siri og Stein Henrik Smith-Giske kalte sønnen sin Agathon.