• SNURRET: Trekkvognen mistet veigrepet og ble stående i grøften. Foto: Mariann Engebø Aarseth

Semitrailer blokkerte E16

Semitrailer snurret i Arna.