Slik vil de bygge bane til Flesland

27 stopp og tett oppunder 40 minutter fra Flesland til sentrum. Dette er Bergen kommunes anbefalte trasé for siste etappe til flyplassen.