Innsatte må ut under streik

Innsatte ved Bjørgvin fengsel i Bergen kan bli satt fri hvis de ansatte går ut i streik torsdag.