Vil videreføre sambruksfeltene

Klimabyråden vil ikke oppheve de midlertidige sambruksfeltene i år.