16-17-åringer topper risikostatistikken i trafikken

Ungdom i aldersgruppen 16-17 år med lett motorsykkel lever mye farligere enn andre grupper i trafikken.