Brannutrykning til asylmottak

Brannvesenet rykket ut til asylmottaket på Bulken sent fredag kveld. Beboerne ble evakuert.