Vil fjerne gymfaget

Unge Venstre vil gi elever på videregående skole muligheten til å velge bort gym.