• PÅ PLASS: Brannvesenet kom raskt til eldresenteret. FOTO: PER LINDBERG

Svidde brødskiver utløste alarm

Brannutrykning til eldresenter.