- Ingen nåde lenger

Feilparkerte biler i Bybanetraseen blir tauet.