Skjenkekutt stoppet ikke sentrumsvolden

Erfaringer fra 20 kommuner gir ingen holdepunkter for å slå fast at tidligere skjenkestopp gir mindre vold. I Bergen gikk den grove volden opp etter skjenkekuttet.