To ferjer til Austevoll

Fylkesrådmannen foreslår å setja av pengar til ei ekstra ferje til Austevoll neste år.