Her er turistenes bergensfavoritter

Å bli anbefalt i turistguider og populære reisenettsteder kan bety mye for restaurantomsetningen på sommerstid. Vi har sjekket hvilke anbefalinger turistene får og gir.