• GLEDE: Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa overraska vossaordførar Gunn Berit Lunde Aarvik med 300.000 planleggingskroner til området rundt Voss jernbanestasjon.FOTO: ARNE HOFSETH

Tog for alle

... på Voss. Samferdslsministeren blar opp for dei i rullestol og med barnevogn.