• ETTER DEN SØTE KLØE: En må regne med køer mot Bergen etetr en drømmedag på fjelle

Køer mot Bergen

En stor utfartshelg, førte til køer på E16 fra Voss mot Bergen.