• (1/2)
    RYKKET UT: Brannvesenet slukket branen og lufter ut røyken i bygningen. FOTO: GEIR MARTIN STRANDE

- Brann i ventilasjonsanlegg

Full utrykning til Kokstad.