Pensjonistar reddar førarkortet

To månaders ventetid på å få oppkøyring i Bergensområdet har fått Vegvesenet til å kalla inn pensjonerte sensorar.