Løsning for blinde Åge

Ringerike og Bergen har avsluttet striden rundt Blindeforbundets gård utenfor Hønefoss.

Publisert:

I ARBEID: Åge Andersen flyttet til Hønen gård utenfor Hønefoss for snart 40 år siden. De siste årene har han opplevd at kommunene har kranglet om hvem som skal betale for hjelpen han får. Foto: NORGES BLINDEFORBUND

– Vi er glad dette løste seg, ikke minst på vegne av Åge Andersen og de andre beboerne som sto midt oppe i striden, sier Arnt Holte, generalsekretær i Norges Blindeforbund.

Striden sto om fire av 26 beboere ved Hønen gård, som Blindeforbundet eier. Gården er et landsdekkende bo- og arbeidstilbud for synshemmede. Hønen ligger i Ringerike kommune, og striden har handlet om Ringerike eller plasseringskommunen skal betale for omsorgstjenester til disse fire beboerne.

Nektet å betale

For tre år siden toppet det seg. Da nektet Bergen å betale mer, og Blindeforbundet fikk ikke dekket utgiftene sine.

Åge Andersen sa til BT i fjor at han bekymret seg for utfallet.

– Jeg tør ikke tenke på hva som skjer hvis ikke dette løser seg. Hønen gård er hjemstedet mitt nå, jeg ønsker ikke flytte tilbake til Bergen, sa Andersen, som har bodd på gården i snart 40 år.

Bergen kommune påtok seg så å forskuttere utgiftene inntil saken var rettslig avklart.

Dom i Høyesterett

I mars avsa Høyesterett dom i en lignende strid mellom to kommuner. I dommen slås det fast at oppholdskommunen, ikke plasseringskommunen skal betale.

Dette har Ringerike rettet seg etter og vil nå betale for de fire beboerne som det har vært strid rundt. For de øvrige beboerne har Blindeforbundet en avtale med plasseringskommunene, opplyser Rune Erstad, kommuneadvokat i Ringerike.

Løsningen vil koste Ringerike 2,6 millioner årlig.

Kritisk til lovendring

– Dere er vertskommune for Blindeforbundets eneste kombinerte bo- og arbeidstilbud, der mange av beboerne må få hjemmetjenester. Blir det kostbart for dere å ha Hønen gård i Ringerike, slik loven nå tolkes?

– Slik Ringerike kommune ser det vil det bli det. Helse- og omsorgsdepartementet sendte nylig ut et forslag om en lovendring som medfører at det alltid vil være oppholdskommunen som skal dekke utgifter for en brukers opphold på en institusjon, og ikke plasseringskommunen. Ringerike kommune har avgitt en høringsuttalelse hvor vi går imot forslaget. Etter vår vurdering vil en slik løsning kunne påføre «institusjonskommuner» urimelig store kostnader, svarer Erstad.

Publisert: