• I ARBEID: Åge Andersen flyttet til Hønen gård utenfor Hønefoss for snart 40 år siden. De siste årene har han opplevd at kommunene har kranglet om hvem som skal betale for hjelpen han får. FOTO: NORGES BLINDEFORBUND

Løsning for blinde Åge

Ringerike og Bergen har avsluttet striden rundt Blindeforbundets gård utenfor Hønefoss.